Copy
View this email in your browser
Buitengebieden Utrecht-West:
De volgende fase voor snel internet: n
eem glasvezel
Beste bewoners van het buitengebied van Woerden, Oudewater, Nieuwegein, Utrecht en IJsselstein

In deze laatste gezamenlijke informatiebrief willen we u inlichten over de stappen die nu genomen worden voor het realiseren van snelinternet in de buitengebieden en het beïndigen van de voorbereidende of pre-competitieve fase voor de realisering van glasvezel in het buitengebied. 

Neem een abonnement
Het gaat er nu om spannen: u moet een abonnement afnemen bij één van de service aanbieders om daadwerkelijk voor glasvezel in aanmerking te komen. Zonder voldoende abonnementen gaan de marktpartijen geen glasvezel aanleggen. Neem dus een abonnement bij één van de service aanbieders. U bepaalt het succes.

Projectfasering en de vervolgfases
Hieronder ziet u de fasering van het project. We zijn nu in fase 4 beland, waar veschillende marktpartijen voor onze gebieden actief zijn geworden met campagnes voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied:

Al met al is er een dynamische markt ontstaan.
 

De eerste 3 stappen van de weg naar snel internet in het buitengebied heet de zogenaamde pre-competitieve fase. Voor deze fase was DICO Snel internet Buitengebied ingehuurd door het programmabureau Utrecht-West en de gemeenten. 

In deze fase is het buitengebied van onze gemeenten interessant gemaakt voor marktpartijen om glasvezel aan te leggen en een gelijkwaardig speelveld en uitgangspositie voor deze marktpartijen te creëren. DICO Snel Internet Buitengebied heeft in deze fase onder andere de interessepeiling uitgevoerd waarbij buurtambassadeurs een belangrijke rol hadden om buurtbewoners te enthousiasmeren voor snel internet in het buitengebied.

Einde pre-competitieve fase per 1 april.
Voor DICO Snel Internet Buitengebied, gemeenten en Programmabureau Utrecht-West eindigt per 1 april 2018 de pre-competitieve fase. Op deze datum is het stokje overgedragen aan de marktpartijen welke inmiddels zijn gestart zijn gestart met een campagne. 

U heeft bij DICO Snel Internet buitengebied akkoord gegeven op de algemene voorwaarden om zich ten tijde van de interessepeiling niet in te schrijven bij andere marktpartijen. Deze voorwaarde is nu niet meer van toepassing. Op grond van de algemene voorwaarden met in achtneming van de privacy wetgeving zijn uw gegevens verstrekt aan de marktpartijen. Uw gegevens in de systemen van DICO zullen vernietigd gaan worden binnen 4 weken.  

U heeft geen enkele verbintenis met DICO Snel Internet Buitengebied, noch met het Programmabureau Utrecht-West noch met de gemeente voor de volgende fases. U moet zelf uw keuze (opnieuw) maken. Vanwege het beïndigen van deze fases zal binnen enkele dagen de website utrecht-west.snelinternetbuitengebied.nl niet meer geüpdated en op termijn afgesloten worden.
Voor eventuele vragen kunt u bij de service providers terecht.

Resultaat pre-competitieve interessepeiling
Het resultaat van de interessepeiling is dat er veel  belangstelling is voor snel internet in het buitengebied, wat u in het overzicht hieronder ziet. De belangstelling was tussen de 60 en 74%.  Dit is de reden waarom de marktpartijen begonnen zijn. Doel van deze campagnes is het daadwerkelijk aanleggen van een glasvezelnetwerk.

De markt
Na de succesvolle interessepeiling, het maken van uniforme afspraken over de aanleg en de woningen en bedrijven die mee kunnen doen, is het nu aan de markt en de bewoners om te zorgen dat we glasvezel gaan krijgen door in te gaan op een aanbieding van 1 van deze partijen die u benaderd. U bent volledig vrij in uw keuze.

Onze oproep luidt dan ook: oriënteer u goed, ga naar de informatieavonden en maak een keuze voor glasvezel, want zonder glasvezel kan het buitengebied straks niet meer. Sluit een abonnement af.

Op naar echt snel internet in de buitengebieden!

Copyright © 2018 DICO Snel Internet Buitengebied, Alle rechten voorbehouden

Ons e-mailadres is:
info@snelinternetbuitengebied.nl

Wilt u veranderen hoe u deze mails ontvangt?
U kunt uw voorkeuren aanpassen of afmelden voor deze email.